dr_vladislav_velikov.jpg

Телефон 0896/46 09 06
разстояние:
Адрес гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1 - УМБАЛ Света Марина
Специалност
  • Асистент специализант хирург във Втора хирургия към МБАЛ "Св. Марина"-гр. Варна