Ортопедия и травматология

Лекари специалисти по ортопедия и травматология


0878/923 776 - с предварително записване

1,220
гр. Плевен, МБАЛ към ВМА - София, Отделение по ортопедия и травматология, тел 0878/ 92 37 76
0899/933 500; 02/915 42 56 и 02/915 45 84

1,478
Прегледи и консултации - гр София,  Медицински център "Пирогов", тел 02/9154574 - с предварително записв
0898/411593 и 02/488 99 22

1,336
Ехографско изследване на тазобедрени стави  Измерване на кос
052/510 310; 052/510 567

3,495
Лечение на травми, вкл. и наместване и гипсова имобилизация Амбулаторно оперативн
0888 050 205; 02/862 1133 с предварително записване

2,555
Началник отделение "Ортопедия и травматология" към СБАЛОТСМ "Проф. Шойлев" Работи
0887/210 399

2,084
гр. Перник - МЦ "Медконсулт", тел. 076/632 188 Работно време - вторник и
0898/418 940 - с предварително записване

1,840
гр. София УМБАЛ "Св. Анна" -  тел. 0898/418940 с п
0889/912 255

1,838
Прегледи и консултации:  гр. София, ул. "Незабравка" 25 - МЦ" СПЕКТЪР", тел. 0889/441 539 
0898/660 107 - с предварително записване

5,015
Прегледи и консултации в Медицински център към МБАЛ - Шумен
082/ 502 455; 0898/654 515

1,745
гр. Русе,  ул." Липник" 123, МЦ Ситимед, ет. 5, каб. 508-509, тел. 0898/654515, Работа с НЗОК
0896/82 86 83; 052 332 500 с предварително записване

2,494
Завеждащ отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ Майчин дом
052/786 900; 052/786 930 - за информация

1,599
Прегледи в ДКЦ-4, бул. Цар Освободител 100 Понеделник, сряда и петък - 8.30-13.30 часа, втор
0899825036

1,253
Ортопед за деца и възрастни Протези Костна и кожна пластика
0888/46 11 75

2,198
Прегледи и консултации МЦ Ортомед, в двора на УМБАЛ Бойчо Бойчев Всеки понеделник
0888 87 31 99

3,007
Началник отделение "Ортопедия и травматология" към МБАЛ "Проф.д-р Параскев Стоянов" гр.Ловеч
064/87 20 20; 0888/ 32 70 30

2,201
Началник клиника по Ортопедия и травматология към МБАЛ Свети Пантелеймон - гр. Плевен
0889/810 566

1,444
Обща и реконструктивна ортопедия и травматология. Ендопротезиране на големите ст
0895/ 555 363 -старша сестра

1,472
Началник клиника по артроскопска травматология към МБАЛ Софиямед, ет. 5 Прегледи и к
0882/28 00 12

3,254
Всичко в областта на ортопедията и травматологията Артроскопии Про