rosica_ivanova.jpg

Телефон 0887/461 412
Имейл rositza_ivanova@abv.bg
разстояние: 15,227 километра
Адрес гр. Горна Оряховица, ул. Янко Боянов 32
Специалност ,
Ключови думи       
  • Росица Иванова е психолог-консултант, енергиен психолог и Рейки мастер.
  • Член на ААМЕТ /Association of the Advancement of Meridian Energy Techniques/, на Дружеството по позитивна  психотерапия  в България и на Асоциация на психолозите в България.
  • Завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" социални дейности и психология и следдипломна квалификация във ВТУ психолог-консултант. Сертифицирана за работа с методите на позитивната психотерапия и енергийната психология в Институт за интегрално развитие.(
  • Извършва индивидуално, семейно и консултиране на деца и тийнеджъри. Индивидуално консултиране - решаване на личностни проблеми - страхове, тревожност, трудности при взимане на решения, депресивни състояния, осъществява психологическа подкрепа при житейски кризи, подкрепа при адаптация към нова среда, справяне със стреса, развитие на личностни качества и умения. Консултиране на деца и тийнейджъри с проблеми в общуването, трудности в училище, рискови поведения, подтиснатост и депресия, агресия. Семейно консултиране - преодоляване различията в начина на  общуване, умения за водене на диалог, поведенчески задачи за общуване и търпение. Използва методите на енергийната психология, позитивната, когнитивно-поведенческа и неорайхианска психотерапия, дихателни техники, тибетски упражнения, съзидатела визуализация, релаксация, медитация, автогенен тренинг, рейки, ароматерапия.
  • В основата си енергийната психология се състои от следването на процедури за третиране на определени акупунктурни точки, придружени с фокусиране на вниманието върху конкретен проблем. Работи се за справяне с негативни емоции - тъга, страх, гняв и травматични преживявания от всякакъв род.
  • Росица Иванова използва енергийните техники EFT (Emotional Freedom Technique); BSFF (Be Set e акроним на "Behavioral&Emotional Symptom Elimination Training", а  Fast е акроним на "Fear, Anger, Sadness, Trauma"), TAT (Тапас Акупресурна техника), Soul Detective Wor и Mindfulness Based Inner RePatterning Базирано на Майндфулнес Вътрешно Премоделиране
  • Консултации он лайн.  
  • Работа с деца!