prof_marin_marinov.jpg

Телефон 02/85 27 039; 0888 63 45 77; 0887 33 35 45
Имейл marinbmarinov@yahoo.com
Държава Bulgaria
Област София-град
разстояние: 379 километра
Адрес гр. София, бул. Академик Иван Гешов 15 - МБАЛ Свети Иван Рилски
Специалност
Ключови думи  
 • Проф. Марин Маринов е началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Ив. Рилски"
  Декан на Медицинския факултет на МУ - София. Председател е на Българското дружество по неврохирургия. Има множество специализации и отличия.
  Научната му продукция обхваща 364 труда по неврохирургия и гранични проблеми.

  Проф. д.м.н. Марин Маринов е неврохирург в София, чиито внедрявания в Българската неврохирургична практика са:

  • рационализация – импедансметрия на главата в ранна детска възраст като скринингов метод при вътрешна хидроцефалия
  • интраоперативно електрофизиологично мониториране в неврохирургията
  • ендоскопски асистирана микроневрохирургия
  • виртуална невроендоскопия
  • интраоперативна невронавигация.

  Оперативни интервенции

  В клиниката се извършват съвременни оперативни интервенции с голяма и много голяма сложност във всички области на неврохирургията: микроневрохирургия, имплантиране на мозъчни клапи, КТ – базирани стереотаксични интервенции, невронавигация, перкутанни дисектомии и вертебропластика, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, оперативно лечение на епилепсия, стимулация на вагусовия нерв, неврохирургично лечение на болкови синдроми, болест на Паркинсон и други, ендоваскуларно лечение на съдови заболявания на мозъка. Има възможности за съвременна висококачествена образна диагностика (КТ, МР, ултразвук, ангиография, сцинтиграфия, интраоперативна флуоресценция, интраоперативно мониториране на мозъчните функции), невроофтамология, неврофизиологична диагностика: ЕЕГ, ЕП, ЕМГ, ултразвук и други. Реанимацията разполага с 12 легла за интензивни грижи, оборудвани с монитори за интензивно наблюдение и контрол на всички жизнени функции.

  Спектърът на заболявания, които се лекуват в клиниката включва всички раздели на съвременната неврохирургия:

  невроонкология – доброкачествени и злокачествени тумори на главния мозък, гръбначния мозък, гръбначния стълб и периферните нерви
  мозъчносъдови заболявания – аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти
  детска неврохирургия – хидроцефалия, спина бифида, тумори, съдови заболявания, каниостенози и други малфолмации
  дегенеративни и следтравматични заболявания на гръбначния стълб – дискови хернии и стенози на всички отдели на гръбначния стълб, спондилолистези, деформации, травматични и остеопоротични фрактури
  функционална неврохирургия – епилепсия, болкови синдроми/невралгии, листези, дискинезии, дистонии и болест на Паркинсон
  инфекции и паразитози – спондилодисцити, абцеси на мозъка и др.
  черепномозъчна и гръбначномозъчна травма
  вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система
  хирургия на периферната нервна система