prof_ekaterina_pei6eva.jpg

Телефон 02 80 76 264; 0888 539 341
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Пловдивско поле 6 - СБАЛО
Специалност , ,
Ключови думи  
  • Проф. Екатерина Пейчева е началник на Дерматологична клиника в СБАЛ по онкология
  • Притежава специалности по Дерматология и Венерология, Медицинска радиология и Онкология
  • Защита на първи докторат на тема:  "Проучване върху лекарственото лечение на болни от злокачествен меланом"
  • Защита на втори докторат на тема: "Електрохимио терапията-нов метод за лечение на злокачествени кожни тумори" и придобита научна степен "Д-р на медицинските науки".
  • Получен патент 2000 год. за признато изобретение, за метод и апарат за електрохимиотерапията.
  • Участие в колектив, в конкурс за присъждане на академични награди на БАН . Колективът получи  Второ място за терапевтичен метод и апаратура, за електрохимио терапия на злокачествените кожни тумори.
  •   Началник клиника по онкодерматология към СБАЛОГ от 1991год., с успешна защита на ръководител , с представен "проект" за развитие и дейност на клиниката по онкодермология към СБАЛОГ -София