prof_daniela_petrova.jpg

Работно време Всеки работен ден - до 14.00 часа
Телефон 02/ 9230 656 Само за пациенти с диагностични белодробни проблеми.
Имейл ssn@multicom.bg
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Георги Софийски 1 УМБАЛ Александровска
Специалност
Ключови думи  
  • Началник Белодробно отделение при Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ Александровска
  • Има придобити специалности по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия,
  • Придобито свидетелство за професионална квалификация за правоспособност по трансторакална иглена аспирационна или режеща биопсия на формации в бял дроб под ехографски и рентгенов контрол. 
  • Има сертификати за ендобронхиална ултразвукова бронхоскопия, полисомнографски изследвания, функционално изследване на дишането и функционална диагностика на кардиореспираторни заболявания.
  • Член на Българското Дружество по Белодробни болести.
  • Член на Европейското Респираторно Общество(ERS)
  • Свободен прием, който се заплаща на касата на болницата, по установени от болницата тарифи.