20170407_113452.1.jpg

  • За максимални резултати при естетичните рещения в областта на денталната медицина се прилагат най- новативните методи  и съвременна апаратура.
  • Качественото и трайно възстановяване на денталното здраве е приоритет в наашата работа.
  • Изключително внимание се отделя на естетичната и козметична стоматология с използването на най-актуалните и върхови технологии
  • Медико-дентален център- д-р Иванов разполага с последно поколение апарати за физикална терапия и рехабилитация:  лазер терапия, ултразвукова терапия, импулсно магнитно поле, електрофореза,  диадинамични токове, интерферентни токове, електростимулация.
  • Апаратитe  BTL позволяват едновременно прилагане на 2 и повече терапии,  за по-бързо и качествено възстановяване