Телефон 0899/16 34 27
Уебсайт Посетете тук
Имейл detsairoditeli@gmail.com
разстояние:
Адрес гр. Добрич, ул. Христо Смирненски № 1
Специалност ,
 • Клуб за деца и родители ”Усмивки”е неправителствена организация с нестопанска цел /НПО/, регистрирана през 2012г.
 • НАШИТЕ ЦЕЛИ
  • Сътрудничество, подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители в отглеждането, възпитанието и общуването с децата им в периодите на детското развитие и формиране на умения за отговорно родителство и пълноценно взаимодействие в семейна среда и в обществото.
  • Подпомагане в процеса на ранно детско развитие чрез психомоторни техники, методики за емоционално, интелектуално и творческо развитие, стимулиране на социалните и комуникативни умения у децата.
  • Специализирано консултиране, терапия и ранна интервенция на деца с нарушения в развитието и техните семейства.

 • НАШИЯТ ЕКИП
  • Педагог
  • Психолог
  • Логопед
  • Логопед
  • Акушерка
  • Кинезитерапевт

 • ПРОГРАМА „В ПОДКРЕПА НА РАННОТО ДЕТСТВО” е насочена към бебета и малки деца от 0 до 3 г и предоставя много възможности:
 • ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ
  • Срещи с опитни специалисти, които да ви информират относно развитието на детето Ви.
  • Повече знания за потребностите на вашето дете през различните периоди на развитие и умения да го подкрепяте.
  • Срещи и обмяна на информация, опит и идеи с други родители по въпроси, които ви вълнуват.

   

 • ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ
  • Да изгради по-силна емоционална връзка с Вас.
  • Играейки в група, да развие оптимално своя потенциал във всички области на детското развитие – двигателно, познавателно, емоционално, социално, речево.
  • В подкрепяща среда да опознае околния свят, да трупа преживявания и опит, да експериментира и твори.

 • НАШИТЕ ГРУПОВИ ФОРМИ
  • ГИМНАСТИКА ЗА МАМА И БЕБЕ
  • Група „ ПЪРВИ СТЪПКИ”

  Група „РАЗВИВАЩИ ИГРИ ЗА МЪНИЦИ”

 • КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР Екип от специалисти, които могат да ви консултират при притеснения, свързани с развитието на детето ви. НАШИЯТ ЕКИП ОТ ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, ПЕДАГОГ ще направят комплексна оценка и ще изработят индивидуален план за работа с детето.
 • НАШИТЕ УСЛУГИ
  • Екипна оценка на нуждите на всяко дете
  • Консултиране на деца и родители
  • Индивидуална и групова терапия за деца с поведенчески проблеми или с нарушения в развитието
  • Консултация, диагностика и терапия при езиково-говорни нарушения
  • Психологическо и логопедично обследване, оценка на развитието( DP-3, CAT, рисувателни и тестови методики)
  • Психомоторика
  • ТЕС терапия/Биофийдбек –Транскраниална стимулация с прав ток
  • Срещи и беседи с родители по актуални теми в детското развитие
 • УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ  Ако очаквате дете и имате нужда от подкрепа, УЧИЛИЩЕТО ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ  ще ви даде увереността да се адаптирате към родителството.  Тук ще получите ПОЛЕЗНИ ЗНАНИЯ за промените в тялото Ви и ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ за предстоящите новости в семейството Ви. Ще придобиете повече увереност, за да дарите спокойствие и сигурност на очакваното дете! В непринудена обстановка ще разговаряме за всичко, което Ви интересува, свързано с БРЕМЕННОСТТА, РАЖДАНЕТО И ПЪРВИТЕ СРЕЩИ С БЕБЕТО!И още…
 • КОНТАКТИКЛУБ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ “УСМИВКИ”

  Център за ранно детско развитие

  Гр. Добрич, ул.”Христо Смирненски” 1

  e-mail: detsairoditeli@gmail.com

  Fb Клуб за деца и родители”Усмивки”

 • Телефони :

  0899940542 - Ж.Иванова – специалист Ранно детско развитие

  0899163427 - З.Иванова - психолог

  0898611142 -  Е.Енчева  - логопед

  0898997933 – Павлина Петрова

  0897766262 – Мария Войкова - кинезитерапевт

  0887606328 –М.Драгнева  - акушерка