zorniza_ivanova_psiholog_dobri6.jpg

Телефон 0899/16 34 27
Имейл zornitsa.dimitrova@gmail.com
разстояние:
Адрес гр. Добрич, ул. Христо Смирненски № 1
Специалност
Ключови думи   
 • Казвам се Зорница Николова Иванова. Майка съм на две прекрасни деца, които ежедневно ме учат и поддържат пламъка на любовта ми към детското, а едновременно с това тренират уменията ми във възпитанието през всички възрасти.По образование съм магистър по „Психология и психопатология на развитието” към ВСУ „Черноризец Храбър”. Специализирала съм СДК „Психологично консултиране”, преминала съм едногодишен курс в група по личен опит към школата по Когнитивно-поведенческа терапия. През последните години съм се обучавала в сферата на семейната арт терапия, педагогиката на Монтесори и Валфдорф, работа с деца с нарушения от аутистичния спектър, деца с хиперактивност и дефицит на внимание и обучителни затруднения, терапевтична работа на деца през подхода на психодрамата, психомоторна терапия.

  Като психолог практикувам от 6 години, а през последните 5 години работя предимно с деца в ранна детска, предучилищна и начална училищна възраст с различни нарушения в развитието, обучителни трудности и емоционални, сензорни и физически дефицити. Консултирам родители по теми, свързани с възпитанието, поведението, емоционалните промени и притеснения при децата. Провеждам беседи и лекционни срещи на пихологически теми в „Училище за родители” към Клуб за деца и родители „Усмивки”, гр. Добрич и в различни детски градини в града. Не спирам да надграждам знанията си в областта на детското консултиране, диагностика и терапия, за да съм полезна по актуални теми и проблеми, свързани с детското развитие.

  Дейности:

  Психологическо консултиране на деца и родители

  Консултиране на деца и родители по въпроси, свързани с възпитанието, етапите в детското развитие и техните особености, емоционални затруднения, страхове, тревожност, агресия, комуникативни нарушения, хранителни особености и др.

  Терапия на деца с нарушения в развитието

  Стимулиране  на когнитивните, социалните, езиковите и емоционални способности на деца със специални образователни потребности(СОП) и специфични обучителни трудности като хиперкативност и/или дефицит на вниманието(ХАДВ), аутизъм и синдром на Аспергер, умствена изостаналост, деца с физически и сензорни дефицити, обучителни, емоционални и други нарушения.

  Психологическа оценка

  Психологическо обследване на деца в ранна детска, предучилищна и начална училищна възраст, посредством игрови методики, тестуване и наблюдение в подходяща стимулираща среда. Изготвяне на психологическа оценка, характеризираща общото психологическото развитие на детето.

  Психомоторика