allergy-for-site.jpg

Работно време Понеделник и сряда - от 13.30-16 часа; петък - от 10.00-13.00 часа
Телефон 0889 30 05 04
Държава Bulgaria
разстояние: 267 километра
Адрес гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8 А - ДКЦ Плевен, ет.3, каб.307
Специалност
Ключови думи  
  • Специалист вътрешни болести и клинична алергология
  • Лечение на бронхиална астма
  • Алергична хрема
  • Уртикария
  • Медикаментозна и хранителна алергия
  • Кожноалергично тестуване
  • Договор с РЗОК