no-image-1642

Телефон 02 80 33 644; 0896 69 67 23
разстояние: 378 километра
Адрес гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 191 - ДКЦ 7
Специалност
Ключови думи  
  • Прегледи
  • Велоергометрия
  • Ехокардиография
  • Холтер
  • Артериално налягане 24
  • Хоттер ЕКГ