dr_ivan_voinov.jpg

Работно време Понеделник от 16.00-19.30 - МЦ "Юг", сряда от 14.00-18.00 ч. - МЦ "Еквита"
Телефон 0888 /569 200
Имейл voinov1949@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. Варна, ул. Любен Каравелов 26 - МЦ Юг и бул. Цар Освободител 5 - МЦ Еквита
Специалност
Ключови думи  
  • Прегледи и консултации:
  • МЦ "Юг", гр. Варна, ул. Любен Каравелов 26, ет. 1, тел. 052/601 249  - Свободен прием, Понеделник - 16.00-19.30 ч.
  • ДКЦ "Еквита" - гр. Варна, бул. Цар Освободител 5, телс. 052/63 99 99 - Ссвбоден прием, Сряда - 15.00-18.00 ч.
  • Индивидуална терапия