dr_diana_slaveva.jpg

Работно време Работно време в ДКЦ-8: понеделник, вторник и четвъртък от 15.00-18.00 часа и сряда от 8.00-12.30 часа
Телефон 02 93 61 227; 0887 68 61 48
Уебсайт dianaslaveva69@gmail.com
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Христо Силянов 77 - ДКЦ 8
Специалност
Ключови думи  
  • гр.София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21, УМБАЛСМ Н.И.Пирогов