dr_taskov.jpg

Телефон 052/510 310
разстояние:
Адрес гр. Варна, бул. Константин и Фружин - ДКЦ-3
Специалност
  • Диагностика на онкоурологичните заболявания и преканцерози
  • Първични и вторични консултативни прегледи
  • Планиране в листа на чакащите за оперативно лечение.
  • Диспансерно наблюдение
  • Прегледи по избор на пациента