d-r-genka-stoilova.jpg

Работно време Понеделник, сряда и петък - 7.00-12.00 часа; вторник и четвъртък от 14.30-17.00 часа
Телефон 0887/32 82 02
разстояние:
Адрес гр. Благоевград, ул. Трети март 42
Специалност
  • Договор със Здравна каса
  • Прегледи в с.Падеш - 0887/32 82 02, вторник и четвъртък от 8.00-13.00 часа