dr_vera_megdanova.jpg

Телефон 0885/91 70 77 с предварително записване
Имейл megdanova.vera@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Бяло море 8 - УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ, Отделение по Медицинска онкология
Специалност
Ключови думи   
  • Д-р Мегданова завършва Медицински университет - София през 2012 г.
  • В периода 2013-2017 г.  работи в Отделение по Медицинска Онкология, ВМА, София,
  • Асистент в Катедра „Хематология, Медицинска Онкология, Радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина“, ВМА София от 09.11.16 -27.08.17
  • Oт 2017 г. до 2019 г. e специализант в Отделение по Медицинска Онкология, Болница Сердика.
  • От 2019 г. е специалист по Медицинска Онкология.
  • От 2019 г. до моментаработикато лекар-асистент в УМБАЛ „ЦарицаЙоана –ИСУЛ“, Отделение по Медицинска Онкология.
  • Провежда обучения в областта на медицинската онкология в Италия, Англия, Ирландия, Швеция, Швейцария, Холандия, Испания, Белгия, Хърватска, Румъния.
  • Има участия в национални и международни форуми, публикации в български и чуждестранни научни списания, както и такива с международна колаборация.
  • Член на Eвропейската Aсоциация по Mедицинска Oнкология (ESMO) и Европейската асоциация за лечение на Невроендокринни тумори (ENETS).
  • Интересите й са насочени в лечението на невроендокрини тумори, тумори на гастроинтестиналния тракт, карциноми на бъбрека, саркоми,гастроинтестинални стормални тумори.