dr_antoni_gogov.jpg

Телефон 0888/240 148 и 0889/387 023 - за записване на час
разстояние:
Адрес гр. Хасково, ул. Стефан Стамболов 2, ет.1, каб.103 - ДКЦ
Специалност
Ключови думи   
  • Договор със Здравна каса и свободен прием
  • Ехокардиографи
  • ЕКГ
  • Холтер 24-часов за ритъмни нарушения
  • Консултативни прегледи
  • Предоперативна кардиологиична консултация