babrek.jpg

Работно време Вторник от 7.30-12.30 часа; четвъртък от 15.00-19.00 часа
Телефон 052/603 802 - централа
разстояние:
Адрес гр. Варна, бул. Съборни 40 - ДКЦ-1, ет.2, кабинет по нефрология
Специалност
Ключови думи   
  • гр. Варна бул Цар Освободител 100, МБАЛ "Св. Анна"