DKC22-2015.jpg

Телефон 02/ 87 20 276; 02/ 892 98 40
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Николай Коперник 9
Специалност ,

 

 • Регистратура ДКЦ 22 ул. Николай Коперник 9 - тел. 02/872 02 76; 02/892 98 40
 • Мизия - тел. 02/944 33 41; 02/944 21 56
 • КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
 • Д-р Митева - тел. 02/892 98 41
 • Д-р Бучукова - тел. 02/892 98 41
 • Д-р Кирков - тел. 02/944 33 41
 • НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ 
 • Д-р Цакова - тел. 02/892 98 51
 • Д-р Ненова - тел. 02/892 98 51
 • Д-р Младенова - тел. 02/944 33 41
 • ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
 • Д-р Генчева - тел. 02/892 98 50
 • НЕФРОЛОГИЧЕН
 • Д-р Камбуров - тел.02/892 98 49
 • АГ КАБИНЕТ
 • Д-р Узунова - тел. 02/892 98 54
 • Д-р Бърнякова - тел. 02/892 98 54
 • ОЧЕН КАБИНЕТ
 • Д-р Панова - тел. 02/892 98 46
 • Д-р Бижева - 02/892 98 46
 • Д-р Сарандева - тел. 02/944 33 41
 • УНГ КАБИНЕТ
 • Д-р Пекачева-Стоянова - тел. 02 892 98 43; 02/944 33 41
 • Д-р Кашукеева - 02/892 98 43
 • ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
 • Д-р Хаджипенчева - тел. 02/892 98 45
 • Д-р Петров - 02/892 98 45; 02/892 33 41
 • Д-р Илиев - тел. 02/892 98 45; 02/892 33 41
 • ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 • Д-р Михов - 02/892 98 44
 • ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р Антонова - 02/892 98 42
 • Д-р Попниколова - тел. 02/944 33 41
 • КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 • Д-р Андреева - тел.02/892 98 48
 • Д-р Петрова - тел. 02/944 33 41; 02/892 98 48
 • ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
 • Д-р Георгиева - тел. 02/944 33 41; 02/892 98 53
 • Д-р Костова - тел. 02/892 98 53
 • УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
 • Д-р Руменов - тел.02/892 98 54
 • ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
 • Д-р Величков - тел. 02/892 98 52
 • ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
 • Д-р Димитрова - тел. 02/892 98 57
 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ - тел. 02/892 98 29
 • ЛФК - тел. 02/892 98 79
 • КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 • Д-р Стоянова - тел. 02/892 98 56
 • РЕНТГЕНОЛОГИЯ
 • Д-р Димитров - 02/892 98 55
 • Д-р Пелтекова - тел. 02/892 98 55