Спортна медицина


0898/346 483 - с предварително записване

2,070
Ехография на стави свързани със спорта
0898/ 612 484

3,498
Денонощна неотложна помощ   0700 12 150;  032/ 626 150;  0879/626 150