Гръдна хирургия


0886/30 29 36

1,218
Началник отделение по Гръдна хирургия към МБАЛ "Сърце и мозък" - гр. Бургас
052/821 706 - Отделение по гръдна хирургия; 052/698 624

4,309
Оперативно лечение на заболявания: щитовидна жлеза, млечна жлеза, бял дроб и медиастинум