Ангиология


0888/757 915

968
Ултразвукова диагностика на артериални, венозни съдове и каротидни артерии
02/9217 158; 02/9211 206; 0888/ 978 477

1,442
Ултразвукова диагностика и терапия на артериални и венозни заболявания Пр
0888 75 80 58

1,636
Специалист съдови заболявания, съдова хирургия, ангиология