Ангиология


0888/757 915

1,313
Ултразвукова диагностика на артериални, венозни съдове и каротидни артерии
0888 75 80 58

1,872
Специалист съдови заболявания, съдова хирургия, ангиология