Авиационна медицина


0887/395 891

981
Д-р Мими Великова - член на Българското и Европейско дружество по Кардиология и Ехокардиография,