Блог

Хеликобактерпилорна инфекция и глутенова ентеропатия /ГЕ/-собствен опит Лили Грудева, МУ- Варна, УМБАЛ „Света Марина“Харесай и сподели

 

Безспорно хеликобактерпилорната /НР/ инфекция и ГЕ, могат да се наблюдават едновременно. Въпреки, че епидемиологични изследвания не са потвърдили асоциацията между гастрит и ГЕ, други изследвания докладват НР свързан гастрит и  ГЕ. Присъствието на НР инфекция се свързва с по-малко тежки степени на влакнеста атрофия на дуоденалната лигавица при пациенти с Глутеноваентеропатия. В различни клинични проучвания разпространението на хеликобактерпилори в пациенти с ГЕ е между 4% и 35%. В нашата извадка възлиза на  35.2% за мъже и 48.7% за жени. Смята се, че е по-честа при мъже, а ГЕ е по-честа при жени. В обследваната група от пациенти НР инфекция имат-12 бр.мъже и 38 бр.жени.  По-отношение на възрастта НР  инфекцията се увеличава с възрастта, както и социално-икономическия статус. Напоследък все-повече се лансира хипотезата, че НР предпазва от развитие на Глутеноваентеропатия.

НР инфекцията е чест етиологичен фактор за стомашно-чревни разстройства. Много противоречиви литературни данни съществуват за връзката между ГЕ и НР инфекция. Без съмнение това е така поради факта, че е различна честотата на разпространение на НР инфекцията.

Не случайно много клинични проучвания описват и връзка между ГЕ, НР инфекция и желязо дефицитна анемия /ЖДА/. Concoи сътрудници изследват връзката между НР, ГЕ и ЖДА. НР инфекция присъства в 21% от случаите. Сред останалите  отрицателни за НР 28%, показват анемия /р<0.001/. Резултатите от това проучване показват значима връзка между НР и ЖДА при пациенти с ГЕ.

При нашите пациенти всеки втори от изследваните е с НР асоцииран гастрит, а процентът на ЖДА е 37.5%.  НР и ГЕ в комбинация с неотговарящи на лечението пациенти с ЖДА е често срещано явление. В нашата извадка сме наблюдавали, че лечението с БГД на пациенти с Глутеноваентеропатия и ерадикацията на НР инфекцията, както и допълнително включване на железен препарат, води до бързо коригиране на анемията.

Подобно на Демир и сътрудници, където 42% от пациентите с ГЕ са били заразени с НР и 47% от тях са имали ЖДА, предположението е, че ГЕ играе основна роля за появата на ЖДА. Това показват и нашите резултати. Противно на проучвания –Simondi и сътрудници, където се представя, че честотата на Нр инфекцията не е различна при пациенти с ГЕ с или без ЖДА.

Необходими са допълнителни проучвания за оценка на връзката между инфекцията с хеликобактер иглутеноватаентеропатия,и потенциалната защитна или увреждаща роля нахеликобактерпилорните щамове , които биха могли да обяснят поне до известна степенпротиворечивитерезултати, налични към днешна дата.

 

 


01/04/2020
Коментари