Блог

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Медицински център „Витадар Консулт“ ООД гр. Русе


Харесай и сподели
  • Амбулаторен първичен преглед – 30.00 лв.
  • Амбулаторен вторичен преглед – 15.00 лв.
  • Домашен преглед – 40.00 лв.
  • Електрокардиограма – 10.00 лв.
  • Субкутанна инжекция – 5.00 лв.
  • Интрамускулна инжекция – 7.00 лв.
  • Венозна инжекция – 15.00 лв.
  • Венозна инфузия – 30.00 лв.
  • Превръзка – 15.00 лв.

25/06/2019
Коментари