Блог

ПРЕДРАКОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКАХаресай и сподели

Проф. д-р Стефан Иванов д.м.н.

Според Националния Раков Регистър новозаболелите жени от 2005 до 2012г. са нараснали от 1068-1240. Най-засегнатите възрастови групи  са от 40-50 години. В напредналия стадии ( III и IV) са 33% от пациентките. Починали са 344 жени за една година. Динамиката на заболяемостта е на непрекъснато нарастване. В 70-75% предрака и рака на маточната шийка се причинява от HPV (ЧПВ) инфекция. Най-честите онкогенни вируси (в 75-80%) са ЧПВ тип 16 и ЧПВ тип 18. Общо ЧПВ са повече от 90 типа. Като канцерогенни типове общо се считат типовете:26, 53 и 66. Нискорисковите (тип 6, 11, 40, 42 и др.) могат да причинят дисплазии или кондиломи на долния генитален тракт, но рядко причиняват ракови лезии. Най – висок пик на ЧПВ инфекции са от 20-30 годишна възраст. Заболяваемостта се увеличава от 20 годишна възраст и достига плато от 40-50 години. Освен ЧПВ инфекция и други генетични фактори и фактори на околната среда (20-30%) са причина за развитие на тази неоплазия-т.е.не са вирусно обусловени. Например имуносупресирани пациентки (инфектирани с HIV; имуносупресивни лекарства) са по -склонни да развият дисплазия и инвазивен рак на шийката на матката. Е6 и Е7 онкопротеини са основните транформиращи гени или онкогенни вериги на ЧПВ.

Времето на превръщането на предракови лезии в рак се движит от 12-18 месеца до 10 години.

Цервикалната неоплазия се наблюдава като резултат на „посяване“ на високорисковите ЧПВ типове в подходящата „почва“ която представлява незрелия метапластичен епител в областта на зоната на трансформация на маточната шийка.

Кофакторите влизащи във взаимодействие с ЧПВ са: тютюнопушенето, инфекции обусловени от други микробни агенти (хламидия, трипер, трихономас, херпесни инфекции), влияние на половите хормони, оралните контрацептиви, екзогенна и ендогенна имуносупресия, дефицит на вит. А и бета каротен.

ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИНГ

Провеждането на ефективна профилактка има 2 важни предпоставки:

  1. Наличие на ефективен скрининг
  2. Достатъчни познания за рисковите фактори – здравна просвета, брошури, лекции, диплянки.

На ежегоден цитологичен контрол подлежат жените от 25 до 60 години, а при две последователни негативни цитонамазки интервалът за наблюдение става 3 годишен.

Цитологичният скринингов метод е единствения възможен и прилаган скринингов метод при гинекологичните заболявания. Въведен е от Жорж Папаниколау за първи път в САЩ. Друг метод е колпоскопският метод за ранно откриване на предракови и ракови лезии на шийката на матката въведен от Ханс Хинзелман в Германия. Трите метода цитологичен, колпоскопски и биопсичен се съчетават в името на ранната диагностика и лечение на предраковите и раковите лезии на шийката на матката.

Напоследък с голяма сила навлезе нов скринингов метод (LBC) въведен от фирмата CYTYC Corроration базирана в Калифорния. Ние имаме такъв апарат в СБАГАЛ – ЕООД – гр. Варна. LBC може да се провежда на 3 годишен интервал и увеличава ефективността на скрининга с 25-30%.

СИМПТОМИ

Началото на заболяването е асимптоматично. Първият клиничен симптом е наличие на „бяло течение“, контактно кървене се среща в 4/5 от болните, болката е късен симптом.

ДИАГНОСТИКА

Включва: преглед, цитодиагностика, колпоскопия, биопсия, сепариран кюретаж, цистоскопия, венозна урография, ректоскопия, скенер (КАТ), ЯМР (ядрено магнитен резонанс), ПЕТ ( позитрон-емисионна томография) и др.

Преинвазивен рак

ЦИН І (цервикална интраепителна неоплазия) – състояние при което 1/3 от епителния слой с дебелина 1 мм (1000µ) е зает от атипични клетки.

ЦИН ІІ – състояние при което 1/2 до 2/3 от дебелината на епителния слой е заета от атипични (ракови) клетки.

ЦИН ІІІ – състояние при което цялата дебелина на епителния слой е заета от атипични клетки (ракови клетки).

ЦИН ІІІ (CIN ІІІ) съответства на Ca colli uteri in situ.

ЛЕЧЕНИЕ

При ЦИН І – противовъзпалително лечение, обгаряне на маточната шийка – крипотерапия, електрокоагулация, туширане на маточната шийка, конизация на маточната шийка.

При ЦИН ІІ и ЦИН ІІІ – конизация на маточната шийка.

Рака на шийката на матката има 4 стадия.

Лъчетерапията се прилага като основен лечебен метод (метод на избор) при рака на маточната шийка.Обща огнищна доза е 70 до 80 Gy. В стадий ІВ1, ІВ2 до ІІА – се извършва хирургично лечение радикална хистеректомия по Вертхайм Мегс – включващо отстраняване на матката, тръбите, горната трета на влагалището и лимфните възли в малкия таз и парааорталната област.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕДРАКА И РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

В развитите индустриални страни масово се прилагат 2 ваксини:

  1. От 15 до 25 годишна възраст Silgard (Gardasil) на фирмата MSD в колаборация с Института Louis Pasteur във Франция – квадривалентна ваксина – срещу типове 6, 11, 16, 18.
  2. От 25 до 55+ години – бивалентна ваксина срещу типове 16, 18 на фирмата GSK – Cervarix.

По принцип и двете ваксини се прилагат и в двете възрасови групи.

Напоследък се ваксинират и момчета в Австралия (Prof. Jan Frazer).

Чрез профилактиката и превенцията развитият индустриален свят се стреми да открива рано и лекува почти в 100% това коварно онкогинекологично заболяване.

 

 

                                                           


08/01/2016
Коментари