Блог

Медицински Център АмериМед ООД – гр. СофияХаресай и сподели

 

           Медицински център АмериМед ООД е собственост на Американо-Швейцарска компания с дългогодишен медицински и            мениджърски опит в сферата на здравеопазването. Международният опит на дружеството е гаранция за високото ниво                на здравните услуги и отлично партньорство със застрахователните компании в интерес на застрахованите лица.

Центърът предлага на своите пациенти висококачествени медицински услуги – консултации и апаратурна диагностика,                съобразени със съвременните стандарти на добрата медицинска практика. Центърът е ситуиран в близост до                                метростанция и Бизнес Парк, Младост, а стратегията му на развитие е концентрирана върху превенцията на                                  заболяванията, второ мнение от водещи специалисти и медицинско обслужване както на български пациенти, така и на               чуждестранни граждани.

 • Медицински Център “АmeriMed” пренася опита на ръководене и функциониране на американския здравен модел с фокус върху индивидуалното внимание и грижа   към пациента. Неговите създатели притежават доказан дългогодишен медицински и управленски опит придобит в САЩ.
 • Медицински Център “АmeriMed е в тясно партньорство с УМБАЛ “Св. Анна”, гр. София за извършване на високоспециализирани болнични дейности.
 • В Медицински Център “АmeriMed се говорят различни езици: английски, френски, немски, испански, турски. Това насочва, подпомага и улеснява нашите грижи към чуждестранни клиенти, туристи и посетители.

        Какво предлагаме:

 • целият спектър специализирана извънболнична медицинска помощ
 • еднодневна хирургия
 • подробни лабораторни изследвания
 • профилактични прегледи и имунизации
 • експертизи за временна нетрудоспособност
 • медицински свидетелства за работа
 • медицински прегледи за управление на мпс
 • медицински свидетелства за брак и др
 • Нашите кабинети:
 • Медицински Център “АmeriMed” извършва медицински дейности в направленията: Кардиология, Акушерство и Гинекология, Вътрешни болести, Ендокринология, Гастроентерология, Очни болести, УНГ болести, Неврология, Дерматология и Венерология, Хирургия, Ортопедия, Урология, Хематология, Микробиология. Центърът разполага с клинична лаборатория и операционен блок за малки и средни по сложност операции.
 • Нашите специалисти

Всички специалисти, заети в Медицински Център “АmeriMed”, са утвърдени български специалисти, доказали се в                    световен мащаб. Консултации  се извършват и периодично, както от български специалисти, така и от световни                            гостуващи топ специалисти в областите: Детска онкология, Кардиология, УНГ, Рехабилитация и други специалисти

            http://www.amerimed.bg/

             Адрес: гр. Софя, ул. Александър Малинов 80А, София, 1790


30/06/2017
Коментари