Блог

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ


Харесай и сподели

Даниела Стоянова – психотерапевт Силистра

Когнитивно-поведенческата терапия се фокусира върху три когнитивни нива: автоматични мисли, допускания, правила и основни убеждения. Автоматичните мисли възникват внезапно, автоматично, неволево и се влияят от конкретната ситуация. Допусканията и правилата на практика обуславят логиката, върху която е основано ежедневното човешко поведение. Когато правилата и допусканията дават резултат, индивидът е в емоционално равновесие. Третото когнитивно ниво са основните убеждения. Те са базисни, генерализирани убеждения за себе си, другите и бъдещето. Оформят се чрез опита от ранното детство и с времето се превръщат в инструмент, чрез който се конструира светогледа. Взаимодействието между тези три когнитивни нива се изразява в принципа, че ако правилата не дават резултат, се активират негативните основни убеждения, при което се отключват негативни автоматични мисли. От своя страна негативните автоматични мисли са в реципрочно отношение с чувствата, поведението и физиологичното състояние.

Когнитивния модел предполага, че изопаченото или дисфункционално мислене (което влияе на настроението и поведението на индивида) е обичайно за всички психологически разстройства. Реалистичната оценка и модификация на мисленето водят до подобряване на настроението и поведението.

Когнитивно-поведенческата терапия е ефективен подход за много психоемоционални разстройства – депресивно разстройство, генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, социална фобия, хранителни разстройства, обсесивно-компулсивно разстройство, постравматичен стрес и др.

Когнитивно-поведенческата терапия е подходяща за работа с хора от всички възрасти, от предучилищна възраст до възрастни хора.

 


13/12/2015
Коментари