Блог

ГЛУТЕНОВА ЕНТЕРОПАТИЯ – КОГА ДА СЕ НАСОЧИМ КЪМ НЕЯ  В ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ? Д-р Лили Грудева, УМБАЛ “Света Марина“, МУ-Варна, специалист хранене и диететикаХаресай и сподели

Глутеновата ентеропатия е едно от най-разпространените автоимунни стомашно чревни разтройства. Заболяването е хронична, автоимунна форма на ентеропатия – с прицелен орган тънкото черво, в генетично предразположени деца и възрастни, малко по-често при жени отколкото при мъже и води до поява на малдигестия и малабсорция. Глутеноватаентеропатия се характеризира с имунно-медиирано увреждане на йеюеналната лигавица при генетично възприемчиви лица от прием на глутен

Представяне:

Може да се появи във всяка възраст

В детството между 9 месеца и 3 годишна възраст.

Най-чести прояви:

 • диария
 • запек
 • раздразнителност
 • загуба на тегло

По-големи деца и възрастни могат да се представят с:

 • анемия/железен и фолиев дефицит/

Неспецифичнисимптоми:коремен дискомфорт, диария, стеаторея, умора, общо неразположение, болки по ставите, прояви на малабсорбция, стоматит.

 • репродуктивни нарушения и при Мъже
 • херпетиформендерматит

ПОМИСЛЕТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ С:

 • Хронична интермитентна диария
 • Нисък ръс ,закъснял пубертет при деца
 • Устойчиви и необясними стомашно чревни симптоми ,включително гадене и повръщане
 • повтарящи се коремни болки/коликообразни/
 • внезапна, неочаквана загуба на тегло
 • продължителна умора
 • трудно повлияваща се и необяснима ЖДА

Уместно е тестване и на пациенти с:

 • Захарен диабет тип 1
 • Синдром на дразнимо дебело черво /IBS/
 • Първа степен роднини на пациенти с Глутеноваентеропатия

Не е излишно да се проверяват и пациенти с:

 • Болест на Адисон
 • Аменорея
 • Афтозен стоматит
 • Синдром на Сьогрен
 • Синдром на Търнър
 • Синдром на Даун
 • Автоимунни заболявания на черния дроб
 • Автоимунен миокардит
 • Хронична тромбоцитемична пурпура
 • Нарушения на зъбния емайл
 • Лимфом
 • Саркоидоза
 • Биполярно разтройство
 • Епилепсия
 • Полиневропатия
 • Спонтанни аборти-необясними репродуктивни нарушения
 • Намалена костно-минерална структура/остеопения,остеопороза/
 • Травматични фрактури,особено в млада възраст
 • Необяснима алопеция

При клинични съмнения, насочвайте пациентите за серологично изследване.

НЕ ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ  БЕЗГЛУТЕНОВА ДИЕТА ПРЕДИ СЕРОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ !!! NB

СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

IgA-антитъканнатрансглутаминаза/tTG/-предпочитан тест за начало на диагностика

ЕМА-ендомизиумни антитела,вече се изместват от tTG –IgA

Все още могат да се използват-/антиглиадинови антитела/-AGA-IgA, IgG

Освен AGA-IgA, IgG,EMA-IgA, IgG, IgAtTG, IgG –tTG,данните за чувствителност и специфичност къмдеаминираниглутеновипептиди / DGP/, в диагностиката на Глутеноватаентеропатия са противоречиви. Доста автори считат, че някои класове IgA- DGP  са достатъчно ефективни за изявата на болестта в група от пациенти с чернодробни заболявания.

 

Те са по-малко специфични и могат да се позитивират и при други гастроинтестинални заболявания като –болест на Крон

Фалшиво негативни резултати могат да се получат при селективен  IgA    дефицит!!!

При такива случаи е уместно да се изследва – IgGtTG и/или ЕМА-

IgG при хора с потвърден дефицит.

Пациенти с положителни тестове трябва да се насочват за ендоскопско изследване с биопсично потвърждение  и трябва да не се препоръчва да  започват Безглутенова диета  преди изследването.

При наличие на  силно клинично подозрение, въпреки негативните серологични  проби – трябва да се извърши ендоскопско изследване.

ЧНАТА ПОМОЩ?

Представяне:

Може да се появи във всяка въ


01/04/2020
Коментари