prof_stefan_gabrovski.jpg

Телефон 02 91 54 329; 0888 930 989
разстояние:
Адрес гр. София, бул. Тотлебен 21 - УМБАЛСМ Пирогов - Клиника по неврохирургия
Специалност
Ключови думи  
  • Професор д-р Стефан Габровски, дмн - неврохирург, е с богат научен и практически опит, както в плановата, така и в спешната неврохирургия, натрупан от дългогодишната практика в колективи с най – изтъкнатите неврохирурзи у нас и при специализациите по детска и съдова неврохирургия в Москва и Петербург, микроневрохирургия в Париж.
  • Ангажиран, най – вече, с въпросите на мозъчно – съдовата патология, микрохирургията на дълбоко разположените мозъчни тумори и неврохирургичните заболявания в детската възраст.
  • Дългогодишните му проучвания за поведението при разположените по базата на черепа, в дълбоките (срединни) отдели на главен мозък процеси намират своя анализ в множество статии, съобщения у нас и в чужбина и обощение през 2005 година в дисертационен труд „Микрохирургия на трети вентрикул”.
  • Участва като автор и съавтор в написването на ръководства, книги и учебници:
   • „Тумори на централната нервна система в детската възраст” (1987),
   • „Детска неврохирургия” (1989),
   • „Хирургия – клинична хирургия” (1998),
   • „Клинична хирургия” (т.V – „Неврохирургия”, 2000).