prof_rosen_drebov.JPG

Телефон 02/915 45 58
Имейл r_drebov@yahoo.com
разстояние:
Адрес гр. София, бул. Тотлебен 21 - УМБАЛСМ Пирогов
Специалност
Ключови думи  
 • През 1979 г. завършва ВМИ гр. София. Взема специалност по обща хирургия през 1987 г., а по детска хирургия през 1991 г.
 • Специализирал е в Полша – Детска онкологична болница - Варшава, САЩ – Детска болница - Филаделфия и Япония – Национална детска болница

   

 • Има над 70 участия в конференции, публикации и монографии. Автор е на едно изобретение

   

 • Месторабота:МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – ЕАД

   

 • Научни интереси: Вътрегръдни тумори в детската възраст.