prof_panayot_kurtev.jpg

Телефон 0887/381 697 и 02/ 807 62 27
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Пловдивско поле 6 - УСБАЛ по онкология
Специалност ,
Ключови думи   
  • Коремна и обща хирургия, колопроктология, тумори на стомах, черен дроб, дебели черва и ректум
  • Ретроперитониални тумори