prof_nikolai_gabrovski.000.jpg

Телефон 02 915 42 93
Имейл gabrovski@gmail.com
разстояние:
Адрес гр. София, бул. Ген. Тотлебен 21 - УМБАЛСМ Пирогов - Клиника по неврохирургия
Специалност
Ключови думи  
  • Началник клиника по неврохирургия към УМБАЛСМ Пирогов
  • През 2003 година защитава дисертация върху някои особености на мозъчното кръвообращение и значението им за неврохирургичната практика
  • Специализирал многократно в Белгия, Холандия и Германия по въпроси на:
  •  невроонкологията,
  • интраоперативното приложение на магнитнорезонансната томография, невронавигацията,
  • лечението с „гама – нож”,
  • както и в областта на гръбначната хирургия.
  • Ръководител на редица научни проекти, преди всичко в областта на невроонкологията, проучващи прогнозата и следоперативното качество на живот при тези болни.
  • От месец МАрт 2014 г. е професор по неврохирургия.