prof_kamenna_vutova.jpg

Телефон 02/90 23 745; 0888/381 600 и 0878/94 34 76
Имейл K_Vutova@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. София, бул. Акад. Иван Гешов 17 - СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести
Специалност
Ключови думи      
  • Завършва висше образование в Медицински Университет-София през 1974 г, 

  • Специалист по Медицинска паразитология от 1980 г. Научните интереси на доц. Вутова са в областта на ехинококозата, трихинелозата, маларията и др. 

  • Защитава дисертационен труд през 1996 г.по научна специалност "Тропическа медицина"

  • Професор към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към Медицински факултет на Медицински университет, София. Лекар-паразитолог в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД и ръководител на лабораторията по паразитология към болницата.