prof_elena_piperkova.jpg

Телефон 02/807 63 00 и 0878/219 783
Уебсайт Посетете тук
Имейл piperkovae@gmail.com
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Пловдивско поле 6 - УСБАЛО
Специалност , ,
 • Проф. д-р Елена Пиперкова, д.м, д.м.н. е завършила медицина в Пловдив през 1979 г. с Хипократов медал. Има 3 медицински специалности – медицинска радиология: Лъчелечение, Нуклеарна медицина и Онкология.
  • Защитава дисертация по проблема на рака на хранопровода и кардията с научна и образователна степен „доктор” през 1986 г., с лично изобретен и внедрен метод.
  • От 1987 г. започва работа като научен сътрудник в Националния онкологичен център (НОЦ),  от 2008 година - Университетска УСБАЛО-ЕАД, София.
  • Доцент (научен сътрудник II ст.) е от 1997 г.
  • През 2008 защитава втора докторска дисертация за нуклеарно-медицинските диагностични възможности и ПЕТ/КТ при рак на млечната жлеза с научната степен „Доктор на медицинските науки”.
  • Професор през  2009 г.
  • Началник Отделение по нуклеарно-медицинска диагностика „ин виво“ от 2001 и Началник Клиника по Нуклеарна медицина от 2007 година.
  • От 2001 Зам. Директор по учебната и научна дейност - началник направление „Учебна и научно-изследователска дейност” в УСБАЛО.
  • Над 240 научни труда, с  над 200 цитирания.
  • Има дългосрочни специализации и работа, предимно в областта на  нуклеарната онкология в Клиниката по нуклеарна медицина, ръководена от проф. К.Е. Britton в Лондон, Великобритания през 1991 г., по клинично приложение на ПЕТ в Клиниката по нуклеарна медицина, ръководена от проф. D. Slosmsn в Женева, Швейцария 1997-1998 и по приложение на ПЕТ/КТ в клиничната онкология в Клиниката, ръководена от проф. H. Abdel-Dayem в Ню Йорк, САЩ 2005-2008г., по проекти на ЦЕРН за нови радиофармацевтици и в изготвяне на Проект за Център по Адронна терапия в София за Балканите.
  • Участвува в краткосрочни специализации и работни срещи в редица европейски страни. Член на ЕАNM, ESMO, BUON, Българската асоциация по радиология и Нуклеарна медицина и др.
  • Член на редакционната колегия на списания „Ренгенология и Радиология”, „Онкология”, „Hellenic J Nuc Med., „World J Nuc Med”, Nuc Med Review и др.
  • Рецензент на ЕANM и в редица български и чуждестранни научни списания
  • Президент на Българското дружество по Нуклеарна медицина до 2013 година, а Почетен президент на БДНМ от 2013.
  • Национален делегат в UEMS/EBNM.
  • Университетски преподавател на студенти по нуклеарна медицина и онкология, ръководител на специализанти и успешно преминаващи защита докторанти, член на научни жури, онкологични комитети и експертни бордове.