doc_vanq_nedkova.jpg

Телефон 0888/838 641 - с предварително записване
разстояние:
Адрес гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8А, УМБАЛ Георги Странски
Специалност ,
Ключови думи     
  • Абдуминална ехография
  • Трансфонтанелна ехография