prof_asen_niolov.jpg

Телефон 0888/73 28 29
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Здраве 2 - СБАГАЛ Майчин дом
Специалност
  • Професор д-р Асен Николов е началник на родилна клиника в Университетска Акушеро -Гинекологична Болница Майчин Дом. Също така ръководител на Университетската катедра по акушерство и гинекология в Медицинския факултет на Медицинска Академия – София. Национален експерт в борда по акушерство и гинекология.
  • гр.София, ул. "Здраве" 2, МЦ Майчин дом, каб.216
  • Работно време -  четвъртък от 14.00 до 18.00 часа, тел 02/ 917 22 17 
  • Свободен прием