prof_asen_niolov.jpg

Телефон 02/917 22 00; 02/917 23 55; 0888/73 28 29
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Здраве 2 - СБАГАЛ Майчин дом
Специалност
  • Професор д-р Асен Николов е началник на родилна клиника в Университетска Акушеро -Гинекологична Болница Майчин Дом. Също така ръководител на Университетската катедра по акушерство и гинекология в Медицинския факултет на Медицинска Академия – София. Национален експерт в борда по акушерство и гинекология.