dr_hristo_rangelov.jpg

Телефон 0898/597 068
Имейл rangelov_49@abv.bg
разстояние:
Адрес гр. София, бул. Г.М.Димитров 16 - МБАЛ София Мед
Специалност
Ключови думи  
  • Спешни ипланови съдови заболявания 
  • Тумори на мозъка и хипофизата включително черепната основа-менингиоми,  шваноми.
  • Дискогенна патология
  • Клинични интереси: тумори и травми на  гръбначния стълб и гръбначния мозък.
  • Хирургия на болката включително тригеминална и други невралгии.
  • Минимално инвазивни, спинални процедури (Перкутанни техники).
  • Консултации платени и по фондове
  • Хоноруван преподавател катедра Неврохирургия в Медицински факултет УМБАЛ"Св. Ив. Рилски " - гр. София