no-image-1017

Работно време От понеделник до петък от 14.00-17.00 часа
Телефон 0886 84 93 16
Държава Bulgaria
разстояние: 239 километра
Адрес гр. Хасково, пл. Градска болница 1, ДКЦ-1, ет.4, каб.28
Специалност
Ключови думи  
  • Други адреси:
    гр.Хасково, кв.Болярово, Белодробна болница - Завеждащ отделение
    От понеделник до петък от 8.00-12.00 часа
    тел. 0886 84 93 16