dr_tania_popova.jpg

Работно време Прием по НЗОК и платени приеми от 8-13 ч, понеделник, вторник,четвьртьк и петьк, сряда от 14-16 ч
Телефон 0884 993 451
разстояние:
Адрес гр. София, бул. „Aкадемик Иван Гешов“ 15 - УМБАЛ Свети Иван Рилски
Специалност
  • Специалист хематология
  • 25 годишен опит в лечението на  миеломи,лимфоми, левкемии, анемии, полицитемии, тромбоцитемия.
  • Международни специализации, професионален опит вьв ВМА и МБАЛ,,Токуда, УМБАЛ,,Св.Иван
    Рилски