12_1_b.jpg

Телефон 0888/866 979 - с предварително обаждане
разстояние:
Адрес гр. Ловеч, ул. Съйко Съев 27 - Поликлиника, ет.1, каб.9
Специалност
Ключови думи    
  • МБАЛ - Ловеч, Детско отделение,тел. 0888/ 866 979
  • Абдуминална ехография
  • Детски консултации
  • Работа с НЗОК