dr_svetlana_goceva.jpg

Работно време Понеделник и четвъртък - 10.00-13.00 часа; сряда и петък - 15.00-19.00 часа
Телефон 0888/559 587
Уебсайт Посетете тук
разстояние:
Адрес гр. София, ул."Одрин" 74 - "BELLASKIN"
Специалност
Ключови думи  
  • Прегледи и в клиника "Торакс" - гр. София, бул. "Ал. Стамболийски", тел. 0888/559 537
  • Работно време: вторник, сряда и петък - 8.00-13.00 часа; понеделник и четвъртък - 14.00-19.00 часа
  • Работа със ЗОФ