dr_svetlana_anastasova.jpg

Работно време От понеделник до петък от 13.00-19.00, след предварително записване
Телефон 0886/949 004
разстояние:
Адрес гр. Варна, кв.Виница, ул. Стоян Бацов 20
Специалност
Ключови думи  
  • Хранене и профилактика на гръбначни изкривявания
  • Проследянане и лечение на деца с вродени малоформации и отключване в нервнопсихическо развитие
  • Работа с НЗОК.