no-image-1975

Телефон 02 803 36 39; 0878 71 06 35
разстояние:
Адрес гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 191 - ДКЦ 7
Специалност
Ключови думи  

Специалист пневмология и фтизиатрия