Д-р Милен Милев - вътрешни болести, клинична токсикология, клинична имунология, медицинска онкология гр. София

Date:02/01/2018 17:04

 • Завършил медицина във  ВМИ - София през  1989г.
  Работил като лекар в:
 • ОРБ- Кърджали I Вътрешно отделение - 1989 - 1992 г.
 • МБАЛСМ ,, Пирогов" -  Токсикологична клиника - 1992 - 2008 г.
 • Мед. Център ,,Лора''  - терапевт в неотложно звено - 2008 - 2011 г.
 • Изпълнителна агенция по трансплантации - Главен експерт органна трансплантация - 2011 г.
 • СБАЛОЗ  София - област  лекар ординатор в ОМО от 2011 г. - досега
 • Специалности:
  - Вътрешни болести - 1995 г.
  - Клинична токсикология - 2000 г.
  - Клинична имунология - 2007 г.
  - Медицинска онкология - 2017 г.
 • Договор с НЗОК

dr_milen_milev-1

Телефон 0899/238 566
гр. София, бул. Столетов 67 - СБАЛОЗ София област
, ,

Print