galeriq-img.jpg

Работно време От понеделник до петък от 11.00-17.00 часа
Телефон 0888/ 222 038, 0885/886 333, 052/710 110 - с предварително записване
Уебсайт Посетете тук
Държава Bulgaria
разстояние: 2 километра
Адрес гр. Варна, ул. Св. Ирина 18 - Фамилен център
Специалност ,
Ключови думи  
 • Д-р Топалова работи с деца с:
 • Аутистични разстройства, изоставане в развитието
 • Хиперактивност и дефицит на внимание
 • Обучителни проблеми, разстройства в развитието на речта и езика
 • Емоционални и тревожни разстройства в детска и юношеска възраст /отказ от училище/
 • Поведенчески разстройства - опозиционно поведение, гневни кризи, непонасяне на отказ, агресия
 • Тикове, заекване
 • Разстройства на храненето - анорексия, булимия
 • Биополярно афективно разстройство и шизофрения в детско-юношеска възраст
 • Разстройства в адаптацията при деца и юноши, жертви на насилие или преживели тежък стрес
 • Юношески кризи
 • Работа и с възрастни пациенти с различни форми на тревожност, депресия, състояния на емоционален стрес, кризи и адаптация към значими житейски промени /развод, загуба на близък/.
 • Фамилен център предоставя:
 • Консултация и оценка от детски психиатър и екип /психолог, логопед/.
 • Оценка на училищна готовност за деца от предучилищна възраст
 • Групи стимулиращи комуникативните и познавателни умения на деца със затруднения в училищната адаптация
 • Специализирана ЛКК
 • Детска психиатрия - протоколи за ресурсна подкрепа, индивидуално обучение, отлагане от училище
 • Съветване и подкрепа на родители, консултиране на семейства, фамилна терапия
 • Психологична помощ за родители и деца по време на значими житейски промени
 • Съдебно-психиатрична експертиза в детска и юношеска възраст