be.jpg

Телефон 0887 795 847; 094 600 238
разстояние:
Адрес гр. Видин, ул. Княз Дондуков 10
Специалност
Ключови думи  

 

  • Основните дейности на пулмологичния кабинет са: лечебно-диагностична, профилактична, рехабилитационна, диспансеризация. Те са свързани с извършването на амбулаторни и спешни прегледи, използването на неинвазивни и инвазивни методи за диагностика и лечение. Извършваната профилактична дейност се отнася до специализираната извънболнична помощ по пневмология и фтизиатрия-белодробна ТБК, ХООБ, Бронхиална астма. Рехабилитационната дейност се свързва с проследяването, динамичния контрол на кислородо терапията, на назначените инхалаторни антиасматични препарати в домашни условия. Профилактика, проследяване, диагноза и своевременно лечение на очакваните усложнения при пациенти с хронични белодробни заболявания. Определяне и динамична корекция на двигателния режим и параметрите за качество на живот при функционално-лимитирани пациенти с хронични, прогресиращи белодробни заболявания. Извършва се диспансеризация съобразно съществуващата нормативна уредба.