no-image-1808

Телефон 02 922 61 63; 0878 67 98 98
разстояние:
Адрес гр. София, ул. Георги Софийски 3 - МЦ Инспиро - Поликлиника на ВМА ет.2
Специалност
Ключови думи  

Специалист пневмология и фтизиатрия