dr_konstantin_gospodinov.jpg

Телефон 0877/323 232
разстояние:
Адрес гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8 А - УМБАЛ Георги Странски
Специалност
Ключови думи   
  • Кардиология
  • Сърдечна недостатъчност
  • Инвазивна кардиология
  • Артериална хипертония
  • Експертно ниво ехокардиография
  • Владее английски и сръбски езици
  • Частна практика: гр. Плевен, ул. Кирил и Методий 21. Работи със Здравна каса
  • Всеки вторник и четвъртък от 14.00-16.00 часа, след предварително записване на тел. 0877/323 232