dr_konstantin_vladimirov.jpg

Работно време Вторник и четвъртък - 14.00-19.00 часа
Телефон 0889/232 112
разстояние:
Адрес гр. Добрич, ул. П. Хитов 24 - МБАЛ Медицински център, каб. 202
Специалност
Ключови думи  
  • гр. Добрич, ул."Руен" 1, тел. 0889/232 112 
  • Работно време - понеделник и четвъртък от 14.00 - 16.00 часа
  • Свободен прием
  • Женски консултации.
  • Диагностика и лечение на гинекологични заболявания
  • Медикаментозни аборти
  • Ехография.